Facebook
  Lux настилки Плевен
  Поправка, шлайф и възстановяване на камък и каменни настилки - мрамор, мозайка, гранит, бетон и др.

  Шлайфане на мозайка

  • Абразивен и диамантен шлайф на мозайка.
  • Пълна поправка и възстановяване на стари мозаечни подове. Встъкляване и кристализация.
  • Шлайф и полиране на ново изляти мозаечни настилки.
  • Обработка, третиране и различни видове импрегнация на индустриални мозаечни подове. 

  Специални оферти и предложения за жилищни входове. Без прахова работа.